M. Nail ALKAN
Doç. Dr.

DOÇ. DR. MUSTAFA NAİL ALKAN

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

________________________________________________________________________

 

Doğum Yeri / Tarihi : Ankara - 23 Kasım 1964

 

Bildiği Diller : İngilizce

                         Almanca

                         Fransızca

                         Latince

 

 

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

________________________________________________________________________

 

2010-…                                  Doç. Dr.

 

1994-2008                               Yrd. Doç. Dr.

 

 

1988-1993                               Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

                                                 (Almanya)

                                                 Siyaset Bilimi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

                                                 Doktora

 

                                                 Doktora Tezi : " Die Perzeption der Türkei im

                                                 Spiegel der westdeutschen Presse von 1960 bis 1971"

                                                (1960-1971 yılları arasında Almanya Basınında Türkiye

                                                 Algısı)

 

1983-1988                               Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

                                                 (Almanya)

                                                 Siyaset Bilimi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

                                                 Yüksek Lisans

 

                                             

                                                Yüksek Lisans Tezi : " Aspekte der deutsch-türkischen

                                                Beziehungen 1949-1960"

                                                (1949-1960 yılları arasında Almanya-Türkiye İlişkileri)

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER ________________________________________________________________________

 

(2010-…)                                Gazi Üniversitesi

                                                Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

 

(2008- …)                               Gazi Üniversitesi

                                                Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)

 

(2005-…)                                TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği )

                                                Başkan

 

(2012)                                      Venlo Fontys University of Applied Sciences (Hollanda)

                                                 Misafir Öğretim Üyesi

 

(2011)                                      Venlo Fontys University of Applied Sciences (Hollanda)

                                                 Misafir Öğretim Üyesi

 

(2009-2010)                            Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)

                                                Avrupa Birliği Masası Başkanı

 

(2009-…)                                 Gazi Üniversitesi                                                 

                                                 Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Programı

                                                 Koordinatörü

                                                

(2006-2008)                             Ufuk Üniversitesi

                                                 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim

                                                 Üyesi (Yrd. Doç.)

 

(2004-2006)                            Avrupa Komisyonu, Avrupa Genişleme Strateji Takımı

                                                Danışman

 

(2002-2003)                            Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

                                                Başkanlığı

                                                ERASMUS Koordinatörü

 

(1997-2000)                            ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları

                                                Araştırma ve Uygulama Merkezi)

                                                Müdür Yardımcısı                                              

 

(2000-20005)                          ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları

                                                Araştırma ve Uygulama Merkezi)

                                                Müdür

 

 

(1999-…)                                Giessen University (Almanya)

                                                Misafir Öğretim Üyesi

 

 

 

(1999-2000)                            Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)

                                                Avrupa Çalışmaları Masası Başkanı

 

(1994-2005)                            Ankara Üniversitesi

                                                Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim

                                                Üyesi (Yrd. Doç.)

 

(1987-1992)                                                         Türk-Alman Öğrenci Derneği (Almanya)

Başkan

 

 

(1998-1993)                                                        Bonn Şehri Yabancılar Meclisi (Almanya)

                                                Üye

 

 

 

 

 

YAYINLAR

________________________________________________________________________

 

 

-         Die Modernisierung und Europäisierung der Türkei und der lange Weg des Landes zur Europäischen Union. Ankara Review of European Studies Volume 1, Number 1, Fall 2001, p. 1-31.

 

-         Der deutsch-türkische Dialog, in: Siegfried Quandt, Wolfgang Gast(Ed.), Deutschland im Dialog der Kulturen, Konstanz 1998, p. 393-403.

 

-          Mustafa Aydın/ Nail Alkan (Ed.), An Extensive Bibliography of Studies in English, German and French on Turkish Foreign Policy.Ankara 1997.

 

-         Federal Almanyada Yabancı Düşmanlığı, in: Yeni Türkiye July-August 1997, p. 2111-2118.

 

-         Alkan, M.N., “Das Bild der Türkei in der Deutschen Presse (1960 – 1997)”, Proceedings of the Workshop Held on 5 – 6 March 1999, CECES, Boğaziçi University, s. 157 – 188, İstanbul 2000.

 

-         Alkan, M.N., Borders in Europe, ZEI Yayınları, South Eastern Europe and European Integration Reader Series Bonn University

 

-         Alkan, M.N., “Brückenschlag oder Barriere? Türkisch-Deutsche Medienbeziehungen“, Zwischen Abgrenzung und Integration. Türkische Medienkultur in Deutschland, Becker, J. – Behnisch, R. (Ed.), Rehburg-Loccum, 2001, s.49-60.

 

-         Alkan, M.N.,“ABD’nin Almanya Politikası“ , Avrasya Dosyası, Yaz 2000, Cilt 6, Sayı 2, s. 54 – 67.

 

-         Alkan, M.N.,“Helsinki Sonrası Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, Standart, Yıl 39, Sayı 458, Şubat 2000, s. 9-10.

 

-          Alkan, M.N., Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, notification, 9 November 2001, Erzurum Atatürk Üniversity

 

-         Alkan, M.N., Avrupa’da Sınırlar, notification, 14 November 2001, Adana Çukurova Üniversity

 

-         Alkan, M.N., Avrupa’da Sınırlar, ATAUM Publications, No:15, July-2002

 

-         Alkan, M.N.,“Türkiye’deki Terör Olaylarının Almanya’da Yansıması“, Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü 11 Eylül, 15 ve 20 Kasım Terörö Saldırıları Bağlamında Medya – Terör İlişkisi ya da İkilemi, Orhan Gökçe- Uğur Demiray (Ed.), Temmuz 2004, s.343 – 361.

 

-         Alkan, M.N./ Karaarslan, Vedat S, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Bağlamında Telekomünikasyon Serbestleşme. Ankara 2004.

 

-         Alkan,M.N.,“ Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Sonrası “, Avrupa Birliği üzerine Notlar, Oğuz Kaymakcı (Ed.), Ankara 2005, s. 61-78.

 

-         Alkan,M.N., " Hükümetler Dışı Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri", Uluslararası İlişkiler. " Giriş, Kavram ve Teoriler ", Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2007, s.97-101.

 

-          Alkan, M.N., " Baskı Grupları ve Lobicilik ",Uluslararası İlişkiler " Giriş, Kavram ve Teoriler ", Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2007, s.129- 134.

 

-          Alkan, M.N., " Algılama ", Uluslararası İlişkiler " Giriş, Kavram ve Teoriler ", Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2007, s. 366 - 371.

 

-          Alkan,M.N.,     The Future of The European Union, Platin Yayınları, Ankara 2007.

 

-         Alkan, M. N., “Euro-Türken”, Türkisches Europa-Europäische Türkei, Henrich, C. J.(Ed.) , Bonn 2008, s.25-43.

 

-         Alkan, M.N., “1919-1922 Almanya İle İlişkiler”, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2008, s.100-103.

 

-         Alkan, M.N., “1923-1938 Almanya İle İlişkiler”, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2008, s.195-198.

 

-         Alkan, M.N., “1939-1949 Almanya’nın Tutumu”, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2008, s.345-348.

 

-         Alkan, M.N., “1980-1999 Uluslararası Durum”, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2008, s.723-728.

 

-         Alkan, M.N., “1980-1999 AT İle İlişkiler”, “Türk Dış Politikası 1919-2008”, Çakmak, Haydar (Ed.) Ankara 2008, s.766 -771.

 

     -    Alkan, M. Nail, “ Euro-Türken “ , Türkisches Europa – Europäische Türkei ,

          Henrich, Christian Johannes & Wolfgang Gieler ( ed ) , Bonn 2008, s. 25-43.

 

-         Alkan, M.Nail, “Dünden Bugüne Türkiye Almanya” , Türk-Alman İlişkileri

      Sempozyumu, Ramazan Çalık (ed), Konya, 2010, s. 12-20.

 

     -   Alkan, M.Nail, “Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası”, Türksav Türk Dünyası

          20 Yıllığı, M. Seyfettin Erol (ed), İstanbul, 2011, s. 129-131.

 

-   Alkan, M.Nail, “Türkei”, Das Deutschlandbild In Herkunftsländern, Konrad

     Adenauer Stiftung Yayınları, Sankt Augustin/Berlin, 2011, s. 27-31.

 

-         Alkan, M. Nail, “Yeni Bir Fenomen Olarak Çift Yönlü Göç”, 50. Yılında Göç,

      Faruk Şen (ed.), Ankara 2011, s. 171-181.

 

-         Alkan, M. Nail, “Batı İle İlişkiler”, Türk Dış Politikası 1919-2012, Çakmak, Haydar (Ed.), 2. Baskı, Ankara 2012, s.1047-1053.

 

-         Alkan, M. Nail, “ Truman Doktrini Krizi”, Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012, Çakmak, Haydar (Ed.), Ankara 2012, s. 71-75.

 

-         Alkan, M. Nail, “ Küba Krizi”, Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012, Çakmak, Haydar (Ed.), Ankara 2012, s. 95-98.

 

-         Alkan, M. Nail, “ Lüksemburg Zirvesi Krizi”, Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012, Çakmak, Haydar (Ed.), Ankara 2012, s. 251-255.

 

-         Alkan, M. Nail, “ İmtiyazlı Ortaklık Krizi”, Türk Dış Politikasında 41 Kriz 1924-2012, Çakmak, Haydar (Ed.), Ankara 2012, s. 301-305.

 

-    Alkan, M. Nail, “Transmigranten Auf Dem Weg in Die Heimat?”, Ankara, 2011.

 

 

 

 

 

PROJELER

________________________________________________________________________

 

 

1.“Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Dil Uygulamaları ve Türkiye Araştırması”, Türk Dil Kurumu (TDK) Projesi, Uygulayıcı, (2008-…).

 

2.“Uluslararası İlişkiler Sözlük Çalışması”, Türk Dil Kurumu (TDK) Projesi, Uygulayıcı, (2007-…).

 

3. Avrupa Birliği Projesi “ Seminars on New, Old and Global Approaches in Turkey”, Eğitim Uzmanı (2004-2005)

 

4. Göç Gerçeği Belgeseli “ The 50th of Migration Reality Between Turkey and Germany”, Belgesel Danışmanı (2011)

5. Konrad Adenauer Vakfı-TANDEM işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Transmigranten (Çift Yönlü Göç)’ , Almanya’dan Türkiye’ye Tersine Beyin Göçü Projesi ve Kitabı, Yazar ve Proje Koordinatörü (2011)

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

 

 

 

2000 yılından itibaren Türkiye’deki üniversitelerde ve belediyelerde Avrupa Birliği Eğitimi Sertifika Programı başarıyla gerçekleştirilmiş ve halen çalışmalara devam edilmektedir.

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

 

 

 • Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
 • Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
 • Entegrasyon Teorisi ve Avrupa Birliği
 • Kültür, Kamuoyu ve Dış Politikalar
 • Avrupa Birliği’nde Son Gelişmeler
 • Azınlıklar ve Etnik Milliyetçilik
 • Avrupa Birliği Dış Politikası
 • Uluslararası İlişkilerde İmaj
 • Avrupa Birliği’nde Göç ve Göç Politikaları
 • Almanya-Türkiye İlişkileri
 • Almanya Dış Politikası
 • Avrupa Birliği’nin Geleceği
 • Uluslararası İlişkiler ve Medya
 • Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Genişleme Süreçleri
 • Soğuk Savaş Sonrası Gelişmeler

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

 

 

Arslan,Sıddık, “Soğuk Savaşın Kökeni ve Türkiye’nin Dış Politikası”, Ankara Üniversitesi, 1997.

 

Mallıdağlı,Sevinç, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Avrupa’da Kıbrıs İmajı”, Ankara

Üniversitesi,1999.

 

Baitzhaunova,Saule, “Türkiye Kazakistan İlişkileri ve Rusya’nın Buna Karşı Tutumu”,

 Ankara Üniversitesi ,1999.

 

Tagirov,Viner, “Soğuk Savaş Sonrası Türk- Rus İlişkileri”, Ankara Üniversitesi, 1999.

 

Orazov,Annageldi, “Türkiye-Türkmenistan İlişkileri”, Ankara Üniversitesi, 2001.

 

Seyrek,Nihat,  “Terörizm ve Uluslararası Yönü”, Ankara Üniversitesi, 2001.

 

Çolak,Halil, “Avrupa Birliğinde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası”, Ankara

 Üniversitesi,2001.

 

Karakaş, Yusuf, “Avrupa Birliği’nde Siyasal Entegrasyon”, Ankara Üniversitesi,2001.

 

Öziğci,Y.Emre, “ 1641 Yılından İtibaren Doğu Avrupa Bölgesel Sisteminin bir Aktörü

 olarak Berlin Merkezli Devlet”, Ankara Üniversitesi, 2001.

 

Tanlak, Pınar, “ Hukuki açıdan Kıbrıs Avrupa Birliği İlişkilerinin Gelişimi ve KKTC

 Ekonomisi Açısından Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2002.

 

Tosuner, Mustafa Kemal, “ Avrupa Birliği’nde Kurumsal Yapı çerçevesinde Karar verme

 Mekanizmaları”, Ankara Üniversitesi 2002.

 

Arslan, Sıddık, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğine Sorgulayıcı Yaklaşım (Eleştirel

 Çevreler Bağlamında )”, Ankara Üniversitesi 2002.

 

Amzayev, Ruslan, “ Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından sonra Kazakistan ile Almanya

 İlişkileri” , Ankara Üniversitesi 2003.

 

Kurbanov, Merdangeldi, “ Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ”, Ankara Üniversitesi 2003.

Çil, Fatma, “ Avrupa Birliği’nin Dil Politikası”, Ufuk Üniversitesi, 2008.

 

Pınar, Latif, “ 1 Mart Teskeresi ve Türk Amerikan İlişkileri” , Ufuk Üniversitesi, Ankara 2008.

Keyvan, Özlem Zerrin, “Avrupa Birliği-Malta İlişkileri”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2011.

 
Özen, Aydan, “ Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası”, Gazi Üniversitesi, Ankara 2011.

 

 

 

 

TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMLARI

______________________________________________________________________________________

 

Başta TRT Televizyonu, TRT Türk Televizyonu ve Türkiye’nin Sesi Radyosu olmak üzere çeşitli radyo ve televizyon programlarında Güncel Sorunlar, Türk Dış Politikası, Türk –Alman İlişkileri, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve Almanya Dış Politikası konularında tebliği sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

www.tandem.org.tr TANDEM
Urheberrecht © 2005
Powered by .NET
Startseite | Als Startseite | Zu Favoriten | E-mail | Site Regeln | Kommunikation