Nachrichten
www.anerkennung-in-deutschland.de

Mesleğinizin Almanya’da düzenlemeye tabi bir meslek olup olmadığını, hangi yasalar çerçevesinde düzenlendiğini ve niteliklerinizin resmi olarak hangi kurum nezdinde değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini internette öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri ve yörenizdeki yetkili danışma birimini burada bulabilirsiniz

www.anerkennung-in-deutschland.de

Yabancı bir ülkede edindiğim meslek eğitimi diplomamı neden değerlendirmeye tabi tutturmalıyım?

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren, yabancı bir ülkede aldığınız meslek eğitimi diplomanızı Almanya‘daki bu meslekten aranılan nitelikler ile bir kıyaslamaya tabi tutma imkânına sahipsiniz. Bu tanınma işlemi, her şeyden önce, eğer siz Almanya‘da düzenlemeye tabi bir meslek icra etmek isterseniz önemli olacaktır.

Düzenlemeye tabi meslek“ deyiminin anlamı, sizin bu mesleği resmi bir kabul işlemi yaptırmadan ve bu meslekiçin gerekli olan niteliklere sahip olduğunuzun resmi olarak tanınmasını sağlamadan söz konusu mesleği icra etme hakkınızın olmamasıdır. Almanya‘da bu meyanda sağlık ve eğitim sektörlerindeki meslekler (örneğin hekim, hasta bakıcı veya anaokulu öğretmeni) düzenlemeye tabidir. Ayrıca serbest meslek sahibi olarak çalışmak isterseniz, bazı meslekler için bazı özel düzenlemeler söz konusudur (örneğin fırıncı, berber gibi).

Hangi evraklara ihtiyacım var?

- Şimdiye kadar edindiğiniz eğitim ve mesleki faaliyetlerinizi gösteren çizelge biçiminde oluşturulmuş bir özet
- Kimlik kanıtı (nüfus cüzdanı veya pasaport)
- Yurt dışında edindiğiniz meslek eğitimi diploması
- Önemli mesleki deneyim ve uzmanlaşma eğitimi hakkında´kanıtlar
- Şimdiye kadar denklik belgesi için hiç başvurulmadığına dair beyan
- Almanya‘da çalışmak istediğinize dair kanıt (Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomi Alanı ve İsviçre tabiiyetine sahip kişiler ve bu ülkelerde yaşayanlar için geçerli değildir)


31.05.2012
www.tandem.org.tr TANDEM
Urheberrecht © 2005
Powered by .NET
Startseite | Als Startseite | Zu Favoriten | E-mail | Site Regeln | Kommunikation