Nachrichten
Korsanlar Partisi'nin Türkiye'ye bakışı

Almanya'da dört eyalette meclise girmeyi başaran Korsanlar Partisi, siyasi,ekonomik ve sosyal konulardaki programlarını belirlemeye çalışıyor. PekiKorsanlar Türkiye'nin AB üyeliği hakkında ne düşünüyor?

Almanya'da Korsanlar Partisi, geçen yıl sonbaharda Berlin’de yapılan eyaletseçimlerinde meclise girmeyi başararak ilk kez dikkati çekti. Korsanlar, bu yılda Saar, Schleswig–Holstein ve Kuzey Ren Vestfalya’da yapılan eyaletseçimlerinde meclise girmeyi başardı. Kamuoyu yoklamaları önümüzdeki yılsonbaharda yapılacak genel seçimlerde de, Korsanlar Partisi'nin AlmanMeclisi’ne girebileceğini gösteriyor.

2006 yılında Berlin'de kurulan Almanya Korsanlar Partisi'nin şimdiye kadarinternette özgürlük, siyasette şeffaflık, vatandaşların karar alma sürecinekatılımı gibi talepleri gündeme geldi. Parti, dört eyalette parlamentoyagirmesinin ardından, bir program oluşturmaya ve farklı konularda görüşlerini belirlemeyeçalışıyor.

Konular, önce Korsanlar Partisi'nin üyeleri tarafındaninternet ortamında tartışılıyor, daha sonra bir karara varılıyor. “Türkiye,Avrupa'nın bir parçası mı” sorusu da, Korsanların internet ortamında yanıtaradığı bir konu. Partinin Federal Yönetim Kurulu Üyesi Julia Schramm, busoruyu şöyle yanıtlıyor: “Türkiye coğrafi açıdan hem Avrupa'nın hem de Asya'nınbir parçası. Ama bizim bu konuda henüz kesin bir görüşümüz yok, fakat bu konudatartışıyoruz. Biz, uluslararası bir partiyiz, yani bu şu anlama geliyor: Ulusalsınırlar dahilinde düşünmüyoruz. Kanımca bu noktada sorulması gereken soru,Türkiye ne istiyor? Türk vatandaşları, Türkiye'de yaşayan insanlar ne istiyor?Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya evet mi, hayır mı diyorlar? Bu noktadabenim tercihim, bu sorunun (Türklere) sorulması olurdu.”

Türkiye tartışmaları sürüyor

Korsanlar Partisi üyelerinin internet ortamındayürüttüğü tartışmalara göre, parti içindeki genel eğilim Türkiye'nin AvrupaBirliği üyeliğinin desteklendiğini gösteriyor. Ancak Türkiye'nin tam üyeolabilmesi için, Kopenhag Kriterleri'ni yerine getirmesi isteniyor.

Korsanlar Partisi'nin Federal Yönetim Kurulu ÜyesiSchramm, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki tartışmaların hâlâsonuçlanmadığını vurguluyor. Schramm, kültürler ve dinler arası farklılıklarınise tartışmalarında dikkate alınmadığına işaret ediyor. Schramm bu konudaşunları söylüyor: “Temelde Avrupa'ya evet diyoruz. Demokratik, açık ve şeffafbir Avrupa istiyoruz. Bu çerçevede eğer Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmakistiyorsa, ben kişisel olarak burada hiç bir sorun görmüyorum. Müslümanlık ve Hrıstiyanlıkile ilgili tartışmalar ise Korsanlar Partisi için ikinci planda kalıyor. Bizseküler bir partiyiz, din partimizde ve izlediğimiz siyasette rol oynamıyor. Buçerçevede Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin başlattığı tartışma, bizim içinönem taşımıyor.”

Türkiye'nin demokrasi kriterlerini tam anlamıyla yerine getirmesigerektiğini belirten Schramm, ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelikfarklı kriterler koymaması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'deki Korsanlarla bağlantı

Korsanlar Partisi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gelişen Korsan hareketiile bağlantı içinde bulunuyor. Almanya Korsanlar Partisi Federal YönetimKurulu'nun uluslararası işbirliğinden sorumlu üyesi Schramm, Türkiye'dekiKorsan Parti Hareketi adlı oluşum ile de temas kurduklarını söylüyor. Schramm,Türkiye ile ağları güçlendirmek için Almanya'da yaşayan Türklerin önemli birrol oynayabileceğini ifade ediyor: “Vatandaş hakları, eğitim, demokrasi vekatılım için uğraşan, bunlarla ilgilenen ve bunlar için mücadele herkesekapımız açık. Bunlar Türkiye için de önemli. Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerüye olurlarsa, Türkiye'deki Korsanlar Partisi ile bir köprü oluşturabilirler.Buna ihtiyacımız var, çünkü ağlarımızı geliştirmemiz ve bazı dil engelleriniaşmamız gerekiyor.”

Uyum yerine katılım

30 bin civarında üyesi bulunan Korsanlar Partisi'nde, aktif olarak çalışanTürk kökenli üyeler de mevcut. Schramm, bu konuda sayı vermenin mümkünolmadığını söylüyor. Schramm, göç ve uyum konusundaki politikalarını ise şu şekildedile getiriyor: “En önemli nokta şu; uyum sözcüğünü reddediyoruz. Çünkü buradasöz konusu olan göç ve katılım. Alman kökenli olmayan insanlara bu toplumun birparçası olma ve katılım fırsatı vermemiz gerekiyor. Alman kökenli olmayanlarınen azından yerel seçimlerde oy kullanabilmesini istiyoruz.”

© Deutsche Welle Türkçe


25.5.2012
www.tandem.org.tr TANDEM
Urheberrecht © 2005
Powered by .NET
Startseite | Als Startseite | Zu Favoriten | E-mail | Site Regeln | Kommunikation