Türkisch-Deutscher Tandem Verein für Solidarität und Integration

05424372516
Türkçe

! ALMANCAYA ÇEVRİLECEK 2005 yılının Ekim ayında Avrupa Birligi (AB) ile başlatılan müzakereler, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Türk-Alman ilişkileri burada şüphesiz özel bir öneme sahiptir. Başından itibaren dostluk ve çok boyutlu işbirliği anlayışının hakim olduğu bu ilişkilerin sonuçları bellidir:

Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilen dış ticaret, diğer tüm AB ülkeleriyle yapılan dış ticaret hacmini aşmakta; Almanya menşeli işletmelerin Türkiye’deki sermaye yatırımları önemli miktarlara ulaşmakta; Türkiye’yi yeni bir vatan olarak seçen yabancılar arasında Alman vatandaşlarının sayısı giderek artmakta ve Avrupa’da bulunan Türk göçmenlerinin 3 milyona varan büyük bir bölümü Almanya’da yaşamaktadır.


Göç Gerçeği
www.tandem.org.tr TANDEM
Urheberrecht © 2005
Powered by .NET
Startseite | Als Startseite | Zu Favoriten | E-mail | Site Regeln | Kommunikation